Loading...
Titulinis2019-08-28T12:43:26-02:00

„NE MOKYKLAI, O GYVENIMUI MOKOMĖS“

(Seneka)

NAUJIENOS

Dėl gyventojų pajamų mokesčio (GPM) paramos

Dėkojame visiems – darbuotojams, tėveliams, mokytojams, buvusiems mokiniams – už 2019 metais gimnazijai suteiktą paramą. Už gautas lėšas atnaujinta interneto svetainė, ugdymo aplinka, skatinti ir motyvuoti mokiniai. Iš viso 2019 m. Klaipėdos „Aukuro“ gimnazija gavo 3,479 tūkst. Eur. Gimnazijos taryba 2020 m. sausio 23 d. posėdyje patvirtino šios paramos panaudojimo 2019 m. ataskaitą bei numatomų panaudoti paramos lėšų sąmatą.

Primename, kad kaip ir kasmet Jūsų parama gimnazijai labai reikalinga. Nuo 2020 m. sausio 1 d. pasikeitus Lietuvos Respublikos paramos ir labdaros įstatymui, galite skirti gimnazijai iki 1,2 proc. savo pajamų mokesčio.

Tai daryti galima šiais būdais:

 1. Internetinės bankininkystės vartotojai (įėję į internetinį banką ir pasirinkę elektroninį deklaravimą) formą FR0512 (4 versija) gali užpildyti ir ją deklaruoti elektroniniu būdu per Elektroninio deklaravimo sistemą (EDS) arba Valstybinės mokesčių inspekcijos interneto svetainę adresu http://deklaravimas.vmi.lt
 2. Jei nesinaudojate elektroninės bankininkystės paslaugomis, galite nuvykti į Klaipėdos apskrities valstybinę mokesčių inspekciją ir pateikti formą FR0512 (4 versija).
 3. Formą FR0512 (4 versija) galite užpildyti gimnazijoje. Tokiu atveju turėkite asmens ir bankininkystės duomenis.
 4. Užpildyti galima ir voke pateiktą tuščią FR0512 (4 versija) formą. Užpildę įdedate į voką ir atiduodate klasės vadovui. Jūsų 1,2 proc. GPM formą gimnazijos administratorė įsipareigoja išsiųsti į VMI paštu iki gegužės 1 d.

Formos FR0512 pildymo instrukcija

2019 m. paramos lėšų panaudojimo ataskaita

Likutis 2019 m. sausio 1 d. buvo  4253,00 Eur,

Gauta 2019 m. 3479,00 Eur.

 • Transporto nuoma – 645,00 Eur;
 • Interneto svetainės atnaujinimas – 400,00 Eur;
 • Komutatoriai (4 vnt.) – 300,00 Eur;
 • Roletai – 492,00 Eur;
 • Kopijavimo paslaugos – 232,00 Eur;
 • Knygos – 90,00 Eur;
 • Miuziklas – 120,00 Eur;
 • Stendas – 157,00 Eur;
 • Suvenyrai – 76,00 Eur.

     Iš viso išleista – 2514,00 Eur.

     Likutis 2020 m. sausio 1 d. – 5218,00 Eur.

    2 proc. paramos (GPM) panaudojimo 2020 m. sąmata

Edukacinių erdvių gerinimas 1318,00 Eur
Kopijavimo paslaugos 800,00. Eur
Atributika, suvenyrai 900,00 Eur
Mokinių skatinimas, kultūrinė veikla, renginiai 1200,00 Eur
Mokytojų darbo vietų modernizavimui 1000,00 Eur

 

Paramos gavėjo indentifikacinis numeris (kodas) 190439521
Paramos gavėjo pavadinimas Klaipėdos „Aukuro“ gimnazija
Buveinės adresas Statybininkų pr. 7, Klaipėda
Banko pavadinimas AB Bankas „Swedbank“
Banko kodas 73000
Atsiskaitomosios sąskaitos numeris LT347300010078667414

AČIŪ VISIEMS – tėveliams, mokytojams, darbuotojams, buvusiems mokiniams – palaikantiems savo gimnaziją, už geranoriškumą ir bendradarbiavimą. Tikimės Jūsų paramos ir 2020 metais.

Direktorė Lygija Virkšienė

 

2020/02/24|

KVIEČIAME MOKYTIS „AUKURO“ GIMNAZIJOS SPORTO KLASĖSE

2020/02/21|

Pamoka kitaip

Vasario 6 dieną išplėstiniu chemijos kursu besimokantys III ir IV klasių mokiniai vyko į Klaipėdos universitetą. Netradicinėje erdvėje su JTGMF dėstytoja V. Jakubauskaite ir chemijos mokytoja J. Butkevičiene vyko chemijos pamoka, buvo atliktas laboratorinis darbas „Rūgštys, bazės, druskos“.  Pamokos tikslas buvo stiprinti mokinių  dalykines kompetencijas, bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius, skatinti pažinimo džiaugsmą. Pasirodo, kad mokinių gautos žinios pamokų metu lengvai gali būti taikomos universitete atliekant studentams skirtus laboratorinius darbus. Gimnazistai aktyviai dalyvavo pamokoje, drąsiai atliko bandymus.

Mokiniai susipažino su pneumobiliu (suspaustu oru varomas automobiliukas), universiteto patalpomis bei įranga.

Netradicinėje erdvėje chemijos pamoka vyko daugiau kaip 2 val., bet gimnazistai po pamokos atskleidė, kad norėtų daugiau tokių pamokų, kad jiems įdomu išeiti iš komforto zonos.

2020/02/17|

Istorijos savaitė

Didžiausias tautos turtas – jos laisvė, tad gimnazijoje 2020-02-10 – 2020-02-16  vyko istorijos dalykinė savaitė ,,Prisiminkime praeitį“,  skirta Vasario 16-ajai Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo dienai paminėti.

Vasario 10 d. buvo parengta stendinė ekspozicija, skirta Valstybingumo atkūrimo dienai paminėti.

Vasario 11 d. mokiniai dalyvavo XXX Lietuvos mokinių istorijos olimpiados I ture – ,,Lietuvos valstybės ir visuomenės raida Gediminaičių ir Jogailaičių valdymo laikotarpis (1295–1572 m.)‘‘. Gimnazijos turo laimėtojai: I vieta – Vaičekauskytė Gintarė, IV a klasė, II vieta – Šeiningaitė Urtė, IV a klasė, III vieta – Dragūnaitė Kamilė, IV a klasė (mokytoja S. Utovkienė).

Vasario 12 d. gimnazijoje vyko šeštasasis nacionalinis konkursas – ,,Lietuvos istorijos žinovas‘‘ I etapas. Geriausi žinovai mūsų gimnazijoje: I vieta –Vaičekauskytė Gintarė, IV a klasė, II vieta – Danis Budvytis, III a klasė, III vieta –  Solovjovas Benediktas, III a klasė.

Vasario 13 d. buvo istorinių kino filmų: ,,Vasario 16-oji mįslės ir ieškojimai“ bei ,,1918 m. Vasario 16-osios signatarai“ –  peržiūra ir aptarimas istorijos pamokose.

Vasario 10–12 d. I–II gimnazijos klasių mokiniai dalyvavo akcijoje  ,,Kuriu Nepriklausomybės emblemą“. Emblemas mokiniai dalijo gimnazijos I aukšto fojė bendruomenės nariams, siekdami juos suburti  ir paminėti Nepriklausomybės dieną.

Vasario 14 d. buvo vedamos istorijos pamokos, skirtos Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo dienai – Vasario 16-ąjai.

Dalykinės savaitės iniciatorės istorijos mokytojos S. Utovkienė, S. Račkutė, G. Jarmalavičienė

2020/02/14|

SVEIKINAME

Nikolę Gleizer, III b klasės mokinę, užėmusią II vietą 27-ojoje Lietuvos mokinių rusų (užsienio) kalbos olimpiadoje (miesto etape). Mokinę ruošė rusų kalbos mokytoja Ilma Šiaškienė.

2020/02/13|

Patyriminė nepamokinė diena „Diena be telefono“

Pasibaigus I-ajam pusmečiui „Aukuro“ gimnazijos bendruomenė rinkosi į patyriminio ugdymo nepamokinę dieną „Diena be telefono“, kurios iniciatoriai –  Menų, dorinio ugdymo, technologijų ir sveikatos mokytojų metodinė grupė. Nepamokinės dienos tikslas buvo skirtas savęs pažinimui, emocinio intelekto ugdymui, kūrybiškumo skatinimui bei mokymuisi harmoningai gyventi.

Gimnazijos erdvėse buvo organizuojamos įvairios patyriminės veiklos (jų buvo net septynios). Edukaciniame užsiėmime „Dailės terapija“ mokiniai piešė mandalas, „Asmenybės dėlionėje“, „Savęs pažinimo“ užsiėmimuose mokiniai sužinojo apie savo temperamento tipą, asmenybės bruožus, žaidimų mozaikoje „Virtualų žaidimą pakeisk stalo žaidimu“ mokiniai galėjo atsipalaiduoti žaisdami stalo žaidimus, su bendruomenės slaugytoja mokėsi taškinio masažo, edukaciniame užsiėmime „Savęs pažinimo link“ mokiniai pasimokė realiai ir teigiamai vertinti save, suprasti šio įsivertinimo naudą, o buvusi gimnazijos abiturientė Auksė Svidraitė pasidalino savo patirtimi apie asmeninį tobulėjimą, studijas Didžiojoje Britanijoje ir Kinijoje.

Gausiausia mokinių grupė susirinko į aktų salėje vykusį renginį „Muzika tamsoje“, kurį organizavo svečiai  ir socialiniai partneriai iš Neįgaliųjų meninės raiškos studijos „Guboja“. Tai garsų, kvapų, ir muzikos vyksmas tamsoje, apimantis visą salės erdvę. Programa buvo skirta pažinti neregio gyvenimą ir nors valandėlei pajusti, ką tai reiškia nematyti…. Pojūčiai tikrai buvo stiprūs.

Keletas mokinių minčių, išsakytų refleksijos metu:

„Nepaisant to, kad esi aklas, gali siekti savo tikslų…“ (Nojus, Is klasė).

„Aš tamsoje buvau vieną valandą ir išsigandau, o jie visą gyvenimą taip…“ (Paulius, Is klasė).

„Jie akli, bet jie nepasiduoda..“ (Ramojus, Is klasė).

„Girdėjau vėjo ošimą, jutau vandenį, girdėjau muziką, gražias dainas… Buvo įdomus renginys“ ( Nojus, Is klasė).

„Patiko renginio idėja, žmonių draugiškumas, bendravimas, tai, kaip viskas buvo pateikta“( I a klasės mokinių mintys).

„Muzika tamsoje“ privertė susimąstyti, apie tai, jog reikia džiaugtis ir mažais dalykais, vertinti tai, ką turi. Po šio užsiėmimo atsirado suvokimas, kaip yra svarbu padėti neįgaliems žmonėms.( I d klasė).

„Man patiko atitrūkti nuo kasdienybės, atsipalaiduoti. Jaučiausi pailsėjusi, kai padėjau telefoną šalį, supratau, kad taip lengviau susikaupti. Be telefono ramesnės mintys, nes nereikia kas 2 minutes žiūrėti, ar niekas neparašė. Laikas be telefono eina lėčiau“ ( IIIa klasė).

2020/02/12|

INFORMACIJA DĖL MOKINIŲ PRIĖMIMO 2020-2021 MOKSLO METAMS

Priėmimo mokytis organizavimo ir vykdymo kriterijai, sąlygos reglamentuotos Priėmimo į Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu, patvirtintu Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2016-12-22 sprendimu Nr. T2-296 (toliau – Priėmimo aprašas) https://svietimas.klaipeda.lt/data/public/uploads/2019/02/priemimo-i-savivaldybes-mokyklas-tvarkos-aprasas.pdf

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. AD1-83, nustatyta, kad prašymai mokytis 2020–2021 mokslo metais, prisijungus prie Klaipėdos miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) interneto svetainės (www.klaipeda.lt) paskyros „Priėmimas į mokyklas“, pradedami registruoti nuo 2020 m.:

 • vasario 27 d. 10 val. į 11 gimnazines klases;
 • kovo 9 d. 10 val. į 9 ir likusias klases.

Prašymai informacinėje sistemoje (toliau – Sistema) registruojami, pradedant lankyti mokyklą, ją keičiant arba toje pačioje mokykloje, pereinant mokytis pagal aukštesnio lygmens ugdymo programą ( iš pagrindinio į vidurinio ugdymo programą (į 11 klasę)).

Prašymus mokytis Savivaldybės mokyklose registruoti Sistemoje gali visi Lietuvos Respublikos piliečiai, nepriklausomai nuo jų deklaruotos gyvenamosios vietos, ir asmenys, turintys leidimus laikinai ar nuolat gyventi Lietuvoje. Užsienio piliečiai, pageidaujantys mokytis savivaldybės mokyklose, ir šalies gyventojai, neturintys prisijungimų prie elektroninių asmens atpažinties priemonių (pvz. bankininkystės) dėl išskirtinių, bet objektyvių aplinkybių, teikia rašytinius prašymus Savivaldybės administracijai Vieno langelio ir e. paslaugų poskyryje (Liepų g. 11, Klaipėda). Savivaldybės mokinių priėmimo komisija, įvertinusi prašyme pateiktas aplinkybes, priima sprendimą dėl rašytinio prašymo užregistravimo (neužregistravimo) Sistemoje ne vėliau kaip per 20 kalendorinių dienų nuo prašymo įregistravimo Vieno langelio ir e. paslaugų poskyryje.

Kitų savivaldybių teritorijose gyvenantys asmenys, prašymus turi registruoti Sistemoje asmeniškai. Jie gali laisvai rinktis ne daugiau kaip 3 savivaldybės mokyklas (priskirtų mokyklų šiai asmenų grupei nėra). Minėti asmenys bus priimami į mokyklų laisvas vietas, t. y. priėmus mieste faktiškai gyvenančius asmenis.

Prašymus svarbu užregistruoti Sistemoje iki pagrindinio priėmimo arba motyvacijos vertinimo į netradicinio ugdymo klases vykdymo pradžios, kadangi, vadovaujantis Savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-01-15 įsakymu Nr. AD1-82, pagrindinis priėmimas į mokyklas mokytis 2020–2021 mokslo metais informacinės Sistemos pagrindu, vykdomas 2020 m.  gegužės 6—31 d.

Minėtu laikotarpiu prašymų registravimas Sistemoje bus stabdomas.

2020-01-17      Savivaldybės administracija

2020/02/11|

SVEIKINAME

Ameliją Mironovičiūtę, III c klasės mokinę, miesto 26-osios Lietuvos mokinių dailės olimpiados laureatę.

Sėkmės respublikinėje dailės olimpiadojeMokinę ruošė mokytoja Violeta Stumbrienė

2020/02/11|

SVEIKINAME

SELIA HAGE, III a klasės mokinę, Lietuvos mokinių prancūzų kalbos olimpiadoje (miesto ture) užėmusią I vietą, bei MARIJŲ PETRAITĮ, II a klasės mokinį, Lietuvos mokinių prancūzų kalbos olimpiadoje (miesto ture) užėmusį III vietą.

Selia  Hage dalyvaus respublikinėje prancūzų kalbos olimpiadoje, kuri vyks 2020 m. kovo mėnesį mūsų gimnazijoje. Linkime jai sėkmės!

Mokinius ruošė prancūzų kalbos mokytoja metodininkė  IRENA EIROŠIENĖ

2020/02/04|

Pasirašyta partnerystės sutartis

Klaipėdos „Aukuro“ gimnazija – DELF egzaminų centras Vakarų Lietuvoje.

2020 metų sausio 28 d. Prancūzų institutas Lietuvoje, atstovaujamas direktoriaus Jean – Marie Sani,  ir Klaipėdos „Aukuro“ gimnazija, atstovaujama direktorės Lygijos Virkšienės,  pasirašė jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį dėl prancūzų kalbos mokymosi rezultatų vertinimo.
Iki šiol Lietuvoje veikė  3 tokie egzaminų centrai – Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose.
DELF (Diplôme d’études en langue française) yra oficialūs diplomai, išduodami Prancūzijos Švietimo ministerijos. Šie diplomai liudija apie užsieniečių gebėjimus, vartojant prancūzų kalbą.

2020/01/30|
Didinti arba mažinti raides